Zasady roszczenia z tytułu choroby

[browser-shot url=”https://www.aviva.pl/kontakt/zglos-roszczenie-ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-i-w-podrozy.html”]

W przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym Aviva obowiązują ścisłe reguły zgłoszenia roszczenia z tytułu choroby. Sytuacje takie jak poważne zachorowanie klienta, jego małżonka lub dziecka, a także szpitalne leczenie są objęte ochroną tej firmy i zapewniają finansowy komfort w trudnych dla ubezpieczonego chwilach.

Poza tym, roszczenie z tytułu choroby obejmuje trwałą oraz całkowitą niezdolność do podjęcia czynności zawodowych, hospitalizację, zakażenie wirusem HIV i ubezpieczenie składki. Pracownicy firmy będą od nas wymagać wypełnionego formularza dostępnego na oficjalnej stronie internetowej www.aviva.pl, oryginałów lub kopii karty wypisowej ze szpitala, posiadanej przez nas dokumentacji medycznej oraz dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Dodatkowo, w zależności od rodzaju roszczenia z tytuły choroby, należy przygotować wszelkie kopie lub oryginały dokumentów z ZUS, KRUS, adresy placówek medycznych, w których postawiono diagnozę itp.

O potwierdzenie kopii z oryginałem możemy się zgłosić do pośrednika ubezpieczeniowego, brokera, upoważnionych w biurach regionalnych, filiach, oddziałach i przedstawicielstwach Aviva oraz u notariuszy. Dokumenty zagraniczne powinny być przetłumaczone na język polski i w szczególnych przypadkach uwierzytelnione przez polskie placówki dyplomatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *