Zapoznaj się z regulaminem Prévoir

[browser-shot url=”http://www.prevoir.pl/Regulamin.aspx”]

Konsumenci w dzisiejszych czasach za standard uważają możliwość korzystania z produktów różnych przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu. Wiedzą o tym także pracownicy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Prévoir i dlatego opracowali specjalny regulamin świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego.

Zawarto w nim między innymi zasady korzystania ze wspomnianego serwisu oraz sposoby płatności. Klient dowie się także o ochronie danych osobowych, sposobie składania reklamacji, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów. Z usług Prévoir online mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Wymaganiami technicznymi jest między innymi obsługiwanie przez przeglądarkę internetową javy script. Dane osobowe są szyfrowane, klient posiada także osobiste konto chronione wybranym loginem i hasłem.

Możliwe jest zrezygnowanie z usług świadczonych przez Internet w dowolnej chwili, bez podawania przyczyn swojej decyzji. Użytkownik serwisu Prévoir ma obowiązek złożyć oświadczenie dotyczące między innymi zapoznania się z Regulaminem, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych lub telemarketingowych. Warto także zapoznać się ze sposobami płatności za wybrane w przedsiębiorstwie ubezpieczenia, którymi mogą być przykładowo płatność kartą lub e-przelewem. Reklamacje składa się pisemnie na adres firmy lub za pomocą e-maila. Wszelkie sprawy, które nie zostały zawarte w Regulaminie, będą rozstrzygane przy pomocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *