Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich studentów

Studenci tak jak wszyscy obywatele Polski mają prawo do opieki zdrowotnej. Przepisy jasno określają kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie studenta. Jeśli jesteśmy zatrudnieni i mamy podpisaną umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza nas pracodawca i to on opłaca składki. Do obowiązku rodziców należy także ubezpieczenie nas, w przypadku gdy nie pracujemy, nie prowadzimy działalności gospodarczej, uczymy się i nie ukończyliśmy jeszcze 26 lat. Sami jesteśmy odpowiedzialni za nie, tylko i wyłącznie pod warunkiem, ze prowadzimy własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu 26 roku życia, nie możemy być już objęci polisą rodziców. Jeśli nie podlegamy ubezpieczeniu z innego tytułu, do obowiązku uczelni, należy zgłoszenie nas do niego. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, zarówno prywatnych jak i zaocznych. Należy pamiętać, że zawsze możemy wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, by zapewnić sobie dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy wtedy zwolnieni z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli ukończymy studia po 4 miesiącach od dnia zakończenia nauki, nasze ubezpieczenie wygaśnie. Możemy wtedy zarejestrować się w Urzędzie Pracy i tam zostaniemy ubezpieczeni.

Najlepsze oferty ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów. Jak dobrze chronić swoje życie i zdrowie? Szybkie leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Studencie! Omiń kolejki do gabinetu lekarskiego – wykup polisę zdrowotną dla siebie i rodziny. Kompleksowa ochrona, bez wysokich kosztów. Szybkie leczenie bez kolejek. Niskie składki, wysoki zakres ubezpieczenia.

Okres studiowania to dla wielu osób najlepszy okres w życiu. Co ciekawe nie chodzi tutaj o nieustanne czerpanie przyjemności z różnego rodzaju imprez. Studenci korzystają z wielu przywilejów. Przede wszystkim chodzi tutaj o zniżki oraz udostępnienie szerszych możliwości w zakresie finansów, czy ubezpieczeń. Jako, że stwarza im się coraz to nowe korzystne możliwości, warto by z nich korzystali, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie.

Po co ubezpieczenie dla studenta?

Niezależnie od rodzajów studiów oraz miejsca zamieszkania, student objęty jest zazwyczaj podstawowym ubezpieczeniem. Mimo, że jest oko dość kosztowne, to jego zakres jest bardzo nikły. Zdarzają się sytuacje, w których niestety jest wręcz niewystarczalny. Wówczas chociażby koszta specjalistycznego leczenia pokrywa po części sam ubezpieczony. W takich wypadkach najlepiej zabezpieczyć się wykupując dodatkowe ubezpieczenie prywatne.

Zalety prywatnej ochrony zdrowia

Posiadający prywatne ubezpieczenie student może nie tylko szybciej skorzystać z opieki medycznej, ale i automatycznie ma zapewnioną wyższą jakość usług. Co więcej, może on wybrać, czy woli skupić się na ubezpieczeniu ambulatoryjnym, czy jednak woli szpitalny charakter ochrony. Część z firm ubezpieczeniowych zapewnia także kompleksową ochronę. Mimo, że ubezpieczenie to jest nieco kosztowniejsze, bardziej aktywni studenci, którzy chociażby często podróżują cenią sobie tego typu zabezpieczenie.

Czy prywatne ubezpieczenie studenta jest obowiązkowe?

Niezależnie od rodzaju studiów, prywatne ubezpieczenia zawsze są dobrowolne. Innymi słowy nie ma konieczności ich wykupowania. Niemniej jednak jest to dodatkowe, ale bardzo rozległe i pomocne ubezpieczenie, które chroni nie jedną studiującą osobę w naszym kraju. Dzięki temu można między innymi korzystać z przyspieszonej opieki medycznej, omijając tym samym nie jedną, długa kolejkę do gabinetu lekarskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Początek października to czas rozpoczęcia roku akademickiego. Każda polska uczelnia przypomina w tym czasie o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Takie przypomnienie wystosował również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołując się na zasady, które regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, a w związku z tym mają pełne prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ.

Najczęściej spotykamy się z sytuacją, iż student korzysta z ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Oznacza to, iż studenci objęci są ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia jakie wykupują rodzice. To waśnie na nich spoczywa obowiązek zgłoszenia swojego studiującego dziecka do ubezpieczenia. Tzw. ubezpieczenie przy rodzicach przysługuje studentowi do ukończenia 26. roku życia. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie mamy do czynienia z ograniczeniem wieku. W sytuacji kiedy student pozostaje w związku małżeńskim obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia należy do ubezpieczonego małżonka. Istnieją sytuacje w których student posiada ubezpieczenie z tytułu np. umowy o pracę czy też umowy zlecenie.

Uczelnia podejmuje decyzję o zgłoszeniu studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli ten ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia następuje również wtedy, kiedy student nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Student zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową z dniem złożenia oświadczenia aż do momentu ukończenia szkoły. W momencie składania oświadczenia student ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jednak pod warunkiem, że nie posiadają oni ubezpieczenia z innego tytułu. Prawo do świadczeń opieki medycznej student traci po upływie 4 miesięcy od złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego ubezpieczenie wygasa 30 września.

Student dokonujący zgłoszenia do ubezpieczenia siebie i swoich członków rodziny powinien złożyć odpowiedni wniosek do którego musi załączyć zaświadczenie, które potwierdza jego studencki status. Po dokonaniu wszelkich formalności należy potwierdzić ubezpieczenie w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Aby to uczynić niezbędne stają się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i numer PESEL. Dokument, który jest potwierdzeniem opłacania składek ubezpieczeniowych jest druk ZUS RMUA, który wystawia Dział Płac i Stypendiów.

Poznaj więcej informacji w tym miejscu.

Źródło:http://studenci.amu.edu.pl/studia/zdrowie-studenta/ubezpieczenie-zdrowotne-studentow