Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców i cudzoziemców

Najlepsze oferty ubezpieczeń zdrowotnych dla cudzoziemców. Tania ochrona życia i zdrowia. Wysokiej jakości leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Specjalistyczna opieka medyczna dla obcokrajowców. Najlepsze polisy ubezpieczeniowe online. Szybkie badania diagnostyczne bez kolejek. Najtańsze ubezpieczenia zdrowotne dla imigrantów.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę w przypadku zachorowania, urazu, zatrucia, wypadku, czy chociażby stanu zagrażającemu życiu. Mimo, że istnieje ogólne ubezpieczenie, to w wielu przypadkach warto pokusić się o wykupienie dodatkowej polisy. Dotyczy to przede wszystkim cudzoziemców, którzy potrzebują opieki medycznej w naszym kraju.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Legalne przebywanie na terenie Polski oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, uprawnia do pozyskania jego dobrowolnego odpowiednika. Warto także wiedzieć, że cudzoziemcy, którzy pochodzą spoza Unii Europejskiej mogą również prywatnie się ubezpieczyć.

Najczęściej wymagane dokumenty

W celu pozyskania dodatkowego ubezpieczenia, zazwyczaj jest potrzebny paszport oraz inne dokumenty, które ściśle określa ubezpieczyciel. Wymagany jest jeden z dokumentów typu: wiza w celach zarobkowych, zezwolenie na pobyt, zgoda na pobyt, bądź dokument, który potwierdza posiadanie statusu uchodźcy.

Ochrona zdrowia jest bardzo ważna i należy się każdej jednostce ludzkiej. Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie z tego sprawę, w związku z tym zapewniają ochronę nie tylko obywatelom Polski, w tym zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym, ale również osobom, które pochodzą z innych krajów i kultur. Dotyczy to każdego, niezależnie od wykonywanej pracy, czy statusu społecznego. Do ubezpieczenia zdrowotnego każdy ma prawo, w związku z tym, warto skorzystać z tej ochrony. Nigdy nie wiadomo co może przydarzyć się za kilka chwil.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców.

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje cudzoziemców?

Gdy jesteśmy cudzoziemcami i przebywamy w Polsce i mamy zamiar znaleźć tu pracę, posiadamy zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na określony okres czasu, wtedy przysługuje nam ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście w przypadku gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie także pozostajemy pod jego ochroną. W tym przypadku składkę pokrywa pracodawca. Od nas także zależy czy zdecydujemy się wykupić prywatne ubezpieczenie by nie ponosić kosztów za każdą wizytę u specjalisty. Do wyboru mamy trzy różne ubezpieczenie, ale nic nie stoi na przeszkodzie by połączyć te, które nam najbardziej odpowiadają. Przedmiotem takiego ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenie na przykład, gdy przebywamy w szpitalu, potrzebujemy badań czy leczenia ambulatoryjnego, oraz odpowiedzialność cywilna, w przypadku kiedy zostanie przez nas wyrządzona szkoda, która naraża osobę trzecią na utratę życia czy straty materialne. Umowę podpisujemy tak jak w przypadku innych ubezpieczeń na okres roku czasu. Dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń, jaka obecnie jest dostępna na rynku, goście i rodziny odwiedzających nasz kraj, mogą poczuć się bezpiecznie i spać spokojnie.

Emigranci pod ochroną

Firma ubezpieczeniowa Gothaer proponuje ochronę każdej osobie, która mieszka na stałe za granicą, a podczas pobytu w naszym kraju doświadczy nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Chętni do zakupu polisy nie muszą przedstawiać żadnych zaświadczeń o aktualnym stanie zdrowia, bez znaczenia jest także wiek ubezpieczonego. Do podstawowego ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP można dokupić dodatkową ochronę.

Całość kosztów zostanie zwrócona w przypadku pobytu mieszkającego za granicą w szpitalu, jego leczenia lub operacji. Refundowane są wydatki związane z transportem do szpitala i miejsca zamieszkania, niezbędne badania lekarskie, środki opatrunkowe, a nawet naprawa okularów, czy protez. Do połowy sumy ubezpieczenia są pokrywane koszty transportu zwłok do kraju zamieszkania ubezpieczonego lub kremacji w Polsce. Osoby towarzyszące mogą starać się o zwrot pieniędzy za podróż, utrzymanie i noclegi. Do wysokości 400zł zostaną zwrócone koszty leczenia stomatologicznego.

Dodatkowe pakiety zawierają ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochronę można rozszerzyć o wypadki związane z uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych. Całość polisy zapewnia idealne wypełnienie obowiązku ubezpieczenia dla cudzoziemców starających się o wizę krajową, czy wizę Schengen. Umowa zawierana jest na rok lub krócej, w zależności od życzenia klienta. Najniższa suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 10 000 EUR, najwyższa – 40 000 EUR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *