Ubezpieczenie na wypadek choroby w ING Życie

[browser-shot url=”http://www.ingzycie.pl/przewodnik/co-zrobic-gdy/choroba”]

Mało kto spodziewa się w swoim życiu poważnej i długotrwałej choroby. Wolimy także odsuwać od siebie myśli o związanych z taką sytuacją wydatkach. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ING Życie przedstawia nam jednak procedurę postępowania w razie zachorowania.

Na początku trzeba powiadomić o chorobie i przewidywanym zwolnieniu pracodawcę. Czynność ta musi być wykonana najpóźniej drugiego dnia nieobecności w naszej pracy. Zwolnienie lekarskie dostarczamy w ciągu tygodnia od jego wystawienia, chyba że firma posiada inne regulacje dotyczące tego dokumentu. Orzeczenie lekarskie dostarczamy do miejsca pracy także w przypadku nabytej niepełnosprawności. Jeżeli choroba jest poważna i na trwale nie pozwala nam podjąć czynności zawodowych, należy skontaktować się z pracownikami ZUS lub KRUS i ubiegać się o rentę.

Wsparcie, również psychologiczne, chore osoby mogą otrzymać w różnych organizacjach. Uzyskają tam między innymi pomoc w organizacji rehabilitacji, czy dofinansowanie na niezbędne leczenie. Ubezpieczeni w ING Życie powinni dostarczyć do tej firmy parę podstawowych dokumentów pozwalających na wypłatę świadczenia, między innymi wypełniony wniosek, potwierdzenie tożsamości, kartę leczenie szpitalnego lub ambulatoryjnego i wyniki badań. Jeżeli klient całkowicie stracił zdolność do pracy lub samodzielnego życia, pracownicy ING Życie poproszą go o dostarczenie zwolnienia lekarskiego za pierwsze pół roku choroby, a także dokumentacji medycznej z całkowitego przebiegu leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *