TUW CUPRUM

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,Cuprum” rozpoczęło działalność ubezpieczeniową na polskim rynku w 1994r., będąc drugim towarzystwem działającym w formie ubezpieczeń wzajemnych. Aktualnie, towarzystwo proponuje ubezpieczenia majątkowe, osobowe oraz ubezpieczenia OC.

[browser-shot url=”http://www.tuw-cuprum.pl/” width=”630″]

W ramach ubezpieczeń osobowych, klienci mają dostęp do indywidualnego ubezpieczenia chorób
i wypadków oraz grupowego ubezpieczenia NNW oraz również chorób i wypadków.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ochrania Ubezpieczonych wraz z ich rodzinami w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku zgonu Ubezpieczonego. Towarzystwo pokrywa również koszty leczenia oraz zakupu protez i środków pomocniczych, jak również przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Przedmiotem grupowego ubezpieczenia chorób i wypadków są: trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, choroba wymagająca leczenia szpitalnego lub będąca przyczyna zgonu Ubezpieczonego, pobyt ubezpieczonej osoby lub małżonki w szpitalu, który jest związany z urodzeniem dziecka. Dodatkowo TUW Cuprum wypłaca świadczenia pieniężne w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby, która spowodowała zgon członków rodziny Ubezpieczonego.

Indywidualne ubezpieczenie chorób i wypadków jest analogiczne do grupowej wersji. Zawiera dodatkowo wypłatę świadczeń w przypadku zgonów osób współubezpieczonych na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *