TU na Życie Cardif S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. jest firmą działającą w Polsce od 1997r. To towarzystwo jest członkiem grupy BNP Paribas Cardiff, a ta z kolei należy do międzynarodowej marki finansowej BNP Paribas, która funkcjonuje w 37 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. TU Cardif działa w sektorze telemarketingu, ubezpieczeń indywidualnych oraz bancassurance.

[browser-shot url=”http://www.cardif.pl/” width=”630″]

W ofercie indywidualnej można znaleźć produkty:

  • Ubezpieczenie Protektor
  • Ubezpieczenie Posagowe
  • Ubezpieczenie Terminowe
  • Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym
  • Ubezpieczenie Inwestycyjne
  • IKE
  • Solidna Kontynuacja

Rodzinne Ubezpieczenie na Życie Protektor zawierane jest na czas 1 roku, z możliwością przedłużania na kolejne lata. Oferta występuje w wersji Protektor, Protektor Partner, Protektor Dziecko oraz Protektor Rodzina-w zależności jakie osoby ma objąć ochrona. Ubezpieczyciel gwarantuje wsparcie finansowe w przypadkach: zgonu Ubezpieczonego, zgonu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego, śmierci współmałżonka, śmierci współmałżonka jako skutek nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego, doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, leczenia szpitalnego jako skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co więcej, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pieniężne w przypadku inwalidztwa dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, leczenia współmałżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto, klientom oferowany jest assistance dla Ubezpieczonego, małżonka lub dziecka, w zależności od wersji pakietu.

W ramach usługi assistance, Cardif oferuje: całodobową opiekę pielęgniarki w szpitalu, wizytę pielęgniarki, wizytę lekarską, opiekę nad dziećmi, dostarczenie leków, dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza, opiekę nad osobami niesamodzielnymi, transport medyczny do placówki medycznej oraz do miejsca zamieszkania, zorganizowanie procesu rehabilitacyjnego oraz wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *