Tag: karencja

Co to jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Przy ubezpieczeniu zdrowotnym często wspomina się o karencji. Ale co to takiego? Karencja jest to okres czasu, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie gwarantuje nam całkowitej ochrony, chyba, że jest to nieszczęśliwy wypadek. Ile trwa karencja?