Przyznano odszkodowania dla klientów GTI Travel Poland

[browser-shot url=”http://www.signal-iduna.pl” width=”300″]

Dnia 3.06.2014 r. Zarząd GTI Travel Poland postanowił o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oświadczenie dotyczące upadłości firmy. GTI Travel Poland to byłe biuro turystyczne, które na początku czerwca sprawiło, iż większość ludzi mogła zapomnieć o wymarzonych wakacjach. W momencie ogłoszenia niewypłacalności biura, poza granicami państwa było 750 klientów z czego 538 osób miało zaplanowany powrót na dzień po ogłoszeniu upadłości.

Wszystkim, którzy pozostali za granicą, ubezpieczyciel biura GTI Travel miał zapewnić bezpieczny powrót do Polski. Zadaniem ubezpieczyciela stało się pokrycie wszelkich kosztów związanych z powrotem turystów. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego poinformowały, iż dnia 4 września 2014 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał dyspozycję o wypłacie odszkodowania wszystkim poszkodowanym w związku z upadłością GTI Travel Poland. Wypłat pieniężnych klienci mogą spodziewać się najpóźniej do 30. dnia po otrzymaniu dyspozycji. Na wypadek takich sytuacji jak ta biuro GTI TRAVEL Poland posiadało gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 7 250 000 zł, która obejmowała swoim zakresem umowy dotyczące organizacji imprez turystycznych. Ubezpieczyciel, aby sprowadzić turystów do Polski musiał ponieść koszty w wysokości 1 038 787,43 zł. Rachunek staje się prosty, a wynika z niego, że do rozdysponowania pozostało 6 211 212,57 zł. Poszkodowani otrzymają zwrot 63,48% wartości dokonanych wpłat.

Roszczenia w związku z zakupem jednej usługi turystycznej nie były brane pod uwagę. Również wszyscy klienci, którzy wycofali swoje umowy przed ogłoszeniem upadłości firmy, nie mogą liczyć na odszkodowanie. Ponadto wszelkie roszczenia złożone przez agentów turystycznych, czy też z tytułu reklamacji klientów zostały uznane za nieważne. Istotny wpływ na otrzymanie wypłaty świadczenia miała kompletność dokumentów.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://www.signal-iduna.pl/signaliduna/aktualnosc/69-wyplaty-dla-klientow-gti-travel-poland-sp-z-o-o

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *