Pramerica Życie TUiR

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. kieruje swoja ofertę dla osób indywidualnych, przedsiębiorczych oraz bancassurance. Należy do działającej w Stanach Zjednoczonych grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc. Ta korporacja funkcjonuje w 40 krajach na terenie USA, Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy, zatrudniając 47tys. pracowników. Towarzystwo Pramerica chroni życie i zdrowie 100 000 klientów w Polsce, gdzie funkcjonuje od 1999r.

[browser-shot url=”http://www.pramerica.pl/view/page/poppublic/265″ width=”630″]

Polisy zdrowotne występują tutaj jako umowy dodatkowe do głównych. W ofercie kierowanej do klientów indywidualnych Pramerica prezentuje ubezpieczenia na wypadek: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji, doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku i na wypadek zachorowania dziecka. Oprócz tego można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek z powodu długotrwałej niezdolności do pracy.

Rodzaje ubezpieczeń w Pramerica Życie TUiR

Polisa na wypadek Poważnego Zachorowania ochrania Ubezpieczonego oraz jego dzieci w przypadku zapadnięcia na jedną z chorób jak: udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, choroba Parkinsona, niedokrwistość plastyczna, choroba neuronu ruchowego, piorunujące zapalanie wątroby, przewlekła niewydolność oddechowa, tężec, sepsa. Ubezpieczonemu zostają wypłacone świadczenia pieniężne w przypadku operacji na naczyniach wieńcowych, zastawek serca, wszczepienia protezy aortalnej i transplantacji głównych narządów.

W ramach ubezpieczenia na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Ubezpieczony otrzymuje wypłatę środków pieniężnych za każdy dzień pobytu w szpitalu, który jest konsekwencją nieszczęśliwego wypadku lub choroby, począwszy od pierwszego dnia pobytu. Suma ubezpieczenia w wypadku takiej sytuacji może wynosić nawet aż 500 zł dziennie. Lista operacji, za które towarzystwo gwarantuje wypłatę środków, zawiera 247 pozycji.

Ubezpieczenie na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku zapewnia wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia 200 uszczerbków na zdrowiu. Polisa obejmuje również ochronę w przypadku odmrożenia, co jest unikatową ofertą na polskim rynku. Pramerica zapewnia ochronę również osobom aktywnym fizycznie, które uprawiają sporty ekstremalne jak skoki do wody, wspinaczka czy spadochroniarstwo.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zachorowania Dziecka obejmuje swoim zakresem 32 choroby(borelioza, choroba Crohna, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, niewydolność nerek, padaczka, paraliż i inne)i 247 operacji. W przypadku pobytu w szpitalu z wcześniej wymienionych powodów, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie od pierwszego dnia pobytu.

Ochrona grupowa zdrowia

W ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Pramerica Życie TUiR oferuje ubezpieczenia na wypadek: uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, wystąpienia trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniami wypłacanymi w ratach, poważnej choroby Ubezpieczonego, pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, operacji chirurgicznych oraz leczenia specjalistycznego.

W polisach grupowych ofertą dla pracowników i ich rodzin są ubezpieczenia wypłacane w przypadku: urodzenia dziecka, doznania uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego na skutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnej choroby małżonka lub dziecka, w przypadku pobytu małżonka lub dziecka w szpitalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *