POLISA-ŻYCIE z szerokim ubezpieczeniem

[browser-shot url=”http://www.polisa-zycie.pl/bezpieczni-razem”]

Bezpieczni Razem jest proponowanym przez przedsiębiorstwo POLISA-ŻYCIE innowacyjnym produktem ubezpieczeniowym, przeznaczonym dla szerokiego grona odbiorców. Ochroną mogą zostać objęte osoby w wieku od 18 do 64 lat. Terminowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków jest zawierane na okres nie krótszy niż rok.

Klient ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia – w pierwszym z nich roczna składka wynosi 180zł, w drugim 240zł. Pracownicy firmy gwarantują wysokie świadczenie (do 50 000zł) z tytułu zgonu w następstwie nieoczekiwanego zdarzenia losowego, jak i orzeczenia całkowitej oraz trwałej niezdolności do podjęcia pracy. W ramach Bezpieczni Razem wypłacana jest z tego tytułu miesięczna renta przez okres dekady.

Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 10 000zł. Umowę można rozszerzyć o gromadzenie kapitału w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Klient jest także chroniony na terenie całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *