PKO Ubezpieczenie na życie i zdrowie

[browser-shot url=”http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie#ochrona-warto-wiedziec”]

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. należy do popularnego w Polsce przedsiębiorstwa, Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oferuje się w niej wiele produktów ochronnych oraz oszczędnościowych i inwestycyjnych. Ubezpieczenie na życie i zdrowie, przeznaczone zarówno dla młodych, osób dojrzałych, jak i rodzin, jest jednym z nich.

Jego zaletą jest między innymi obowiązywanie na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Klient jest chroniony przez całą dobę, ma także możliwość zabezpieczenia zaciągniętych przez siebie zobowiązań finansowych, takich jak kredyt na mieszkanie. Konsument sam dopasowuje częstotliwość uiszczania składek, a procedury zawarcia umowy są przejrzyste i nieskomplikowane.

Należy pamiętać o tym, że wnoszenie składki w terminie jest niezbędnym warunkiem zachowania ochrony ubezpieczeniowej. Jej głównym celem jest zabezpieczenia życia i zdrowia danej osoby, dlatego dla gromadzenia kapitału lepiej jest wybrać produkt inwestycyjny w PKO Ubezpieczenia. Świadczenie jest wypłacane tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń wskazanych w zawartej umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *