Kim jest Super W?

[browser-shot url=”http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/wolontariat/kto-to-jest-super-w”]

Pod określeniem Super W kryje się wolontariusz cyklicznie przeprowadzanej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. W pomoc biednym rodzinom z całego kraju aktywnie włączają się pracownicy największego polskiego ubezpieczyciela PZU. Niektórzy z nich postanowili opowiedzieć o wykonanej przez siebie pracy przy przygotowywaniu paczek.

Karolina, Michał i Agnieszka to ludzie w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami i życiową sytuacją. Łączy ich jednak aktywny udział w Szlachetnej Paczce. Zwracają oni także uwagę na ogrom pracy, jaki należy włożyć w bycie wolontariuszem oraz konieczność przełamania się w kontaktach międzyludzkich. Zdarza się, że niektóre rodziny, mimo skrajnej biedy, nie powinny brać udziału w charytatywnym przedsięwzięciu. Celem akcji jest mądra i skuteczna pomoc.

Wolontariusze radzą także, jak prawidłowo przygotować paczkę dla wybranej przez siebie rodziny. Należy zwrócić uwagę, czy rzeczywiście będziemy w stanie zaspokoić jej potrzeby, co więcej, prezent musi być wykonany z szacunkiem i szczerą chęcią niesienia pomocy. Szlachetną Paczkę można zostawić w magazynie organizacji lub osobiście przekazać ją potrzebującej rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *