Co to jest leczenie ambulatoryjne?

Leczenie ambulatoryjne następuje w przypadku gdy nasza choroba nie może być zdiagnozowana lub gdy wymaga dłuższego czau leczenia. Dostajemy wtedy skierowanie od naszego lekarza kierującego, po czym musimy z nim udać się do specjalisty. Leczenie ambulatoryjne odbywa się w przypadku szczepień, badań laboratoryjnych, konsultacji medycznych czy wizyt domowych.

Gdzie nie jest wymagane skierowanie?

Narodowy Fundusz zdrowia podaje spis poradni, gdzie skierowanie nie jest wymagane:

  • w poradniach ginekologiczno-położniczych,
  • w poradniach dermatologicznych i wenerologicznych,
  • w poradniach onkologicznych,
  • w poradniach okulistycznych,
  • w poradniach psychiatrycznych,
  • w poradniach stomatologicznych,
  • w poradniach przeciwgruźliczych,
  • w poradniach leczących zakażonych wirusem HIV,
  • w poradniach leczących uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

Pamiętajmy, byśmy przed przystąpieniem do leczenia ambulatoryjnego dokładnie zapoznali się z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia oraz zawartymi w nich świadczeniami. Jest to bardzo ważne, ponieważ warunki te są bardzo różnie rozwiązywane przez zakłady ubezpieczeń.

Czy po ubezpieczeniu się, sami możemy wybrać placówkę?

Tak, jak najbardziej. To od nas zależy jakiego specjalistę wybierzemy. Jedynym warunkiem jest by miał on podpisaną umowę z NFZ.