BENEFIA

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce, przynależące do austriackiej Vienna Insurance Group.

[browser-shot url=”http://www.benefia.pl/” width=”630″]

BENEFIA Życie oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz usługi z zakresu bankassurace. Natomiast przedmiotem ubezpieczeń BENEFIA Majątek są ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne i dla biznesu.
BENEFIA Życie proponuje następujące polisy indywidualne: Start z Plusem, Życie z Plusem, Kolory Życia +, pakiet Medicasso, Optimum +. Również ubezpieczenia terminowe, kapitałowe, inwestycyjne czy inwestycyjne ze składką jednorazową.

Medicasso to indywidualny pakiet ubezpieczeń zawierający ubezpieczenie na życie oraz z różnych tytułów, a w tym obejmuje: poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, czy trwałe inwalidztwo.
Ubezpieczenie kierowanie jest do osób, które w czasie przystępowania do ubezpieczenia nie przekroczyły progu 60 lat. Świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci, zarówno z przyczyn naturalnych jak i w wyniku zawału serca, wylewu, udaru mózgu, czy nieszczęśliwego wypadku.

Do zawartej terminowej polisy na życie można dodatkowo wybrać ubezpieczenie:

 1. Z tytułu poważnego zachorowania. Zakres ubezpieczenia obejmuje poważne zachorowania jak: chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, nowotwory złośliwe, zawał serca, udar mózgu, przeszczep dużych narządów, niewydolność nerek, zarażenie się wirusem HIV podczas pobytu w szpitalu.
 2. Z tytułu pobytu w szpitalu na skutek choroby. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt osoby ubezpieczonej w szpitalu na terytorium Polski, który jest spowodowany różnego rodzaju chorobą, która zdiagnozowana została bezpośrednio w okresie ubezpieczenia. Firma wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. To świadczenie zawsze przysługuje za jawny pobyt w szpitalu przez okres min 4, maksymalnie 25 dni. Liczba dni pobytu w szpitalu podlega sumowaniu.
 3. Z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Polski przez minimalnie okres 4 dni. Pobyt powinien się odbyć na skutek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował uszkodzenie ciała, oczywiście w okresie trwania ubezpieczenia. Z tytułu takiego pobytu BENEFIA wypłaca świadczenie za każdy dzień w szpitalu. Jest to maksymalnie 50 dni podczas obowiązywania umowy ubezpieczenia.
 4. Z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe częściowe inwalidztwo klienta spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Ponadto, jeżeli osoba ubezpieczona w danym okresie ubezpieczenia dozna uszkodzenia ciała powodującego trwałe, częściowe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wtenczas firma wypłaca świadczenie w kwocie wynikającej z przemnożenia sumy uprzednio wskazanej w polisie – przez dany wskaźnik procentowy inwalidztwa.

Pakiet ubezpieczeniowy został nagrodzony w 2007r. Medalem Europejskim Business Centre Club.

Dzięki BENEFIA Majątek osobom, które mają wykupione ubezpieczenie komunikacyjne firma stwarza możliwość wyposażenia się w dodatkowe ubezpieczenie Medical Assistance.
W przypadku zajścia wypadku komunikacyjnego Ubezpieczonemu przysługują świadczenia takie jak:

 • Wizyta lekarza,
 • Wizyta pielęgniarki,
 • Transport medyczny,
 • Transport na komisję lekarską,
 • Dostarczenie leków,
 • Rehabilitacja lub pomoc psychologa,
 • Opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem,
 • Opieka nad zwierzętami domowymi,
 • Korepetycje z wybranych przedmiotów,
 • Całodobowa infolinia medyczna.

Nagrody i wyróżnienia przyznane BENEFII w ostatnich latach:

 • II miejsce w kategorii Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych „Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczpospolitej w 2007 r. przyznane przez dziennik „Rzeczpospolita”.
 • „Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności” przyznany przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu 2009 roku.
 • Nagroda Najlepszej firmy ubezpieczeń majątkowych spółki VIG Polska przyznana przez Prezesa VIG Polska Pana Franz’a Fuchs’a w 2012r.
 • Nagroda Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka przyznana Prezesowi BENEFII Pana Pawła Biska w kategorii Menager Roku (2012) za konsekwentne działania na rzecz konsolidacji teorii i praktyki finansowo – ubezpieczeniowej oraz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *