AXA w światowej czołówce

[browser-shot url=”http://axa.pl/centrum-informacyjne/aktualnosci/axa-szosty-rok-z-rzedu-najbardziej-wartosciowa-marka-ubezpieczeniowa-na-swiecie-310/”]

Pierwsze miejsce wśród marek ubezpieczeniowych oraz 53. pozycję wśród marek na całym świecie w rankingu InterBrand ,,Best Global Brands” zajęło Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA. W pierwszej setce tego plebiscytu firma ta znalazła się szósty rok z rzędu.

Jest to rezultat między innymi wzrostu wartości marki aż o 14%, do poziomu 8 120 miliardów dolarów. W dobie kryzysu finansowego zauważalny jest ogólny trend wzrostu wartości marek ubezpieczeniowych. Firma AXA jest zatem piątą najcenniejszą marką pochodzącą ze Francji wśród wszystkich wziętych pod uwagę branż.

Jurorzy docenili także proekologiczną działalność pracowników AXA, przyznając temu przedsiębiorstwu miejsce w pierwszej pięćdziesiątce rankingu InterBrand ,,Best Global Green Brands”. Doceniono stworzenie przez AXA specjalnego funduszu mającego na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz współpracę z fundacją CARE, która zajmuje się edukacją i pomocą humanitarną społeczeństw zamieszkujących zagrożone ze względu na zmieniający się klimat obszary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *